تولید کننده قطعات ریخته گری خودرو در بازارهای داخلی و بین المللی
شرکت صنایع ریخته گری پرلیت آسیا (سهامی خاص)

فرصت های شغلی

متقاضی محترم لطفا اطلاعات خود را در فرم وارد نمایید. تکمیل این فرم صرفا جهت پذیرش اطلاعات متقاضیان می باشد که در صورت نیاز با آنها تماس گرفته خواهد شد و هیچگونه تعهدی برای استخدام ایجاد نمی کند.