تولید کننده قطعات ریخته گری خودرو در بازارهای داخلی و بین المللی
شرکت صنایع ریخته گری پرلیت آسیا (سهامی خاص)

خط تولید

– Disa 240B Molding Machine

– Two 12 Tons 11 mw OTTO JUNKER Melting Furnaces

– 8 Ton Heated OTTO JUNKER Pouring Furnace

– Disa Sand Plant

– 110 m Cooling Line

– Disa 40 MP Core Machine

– Cold Box LAEMPE LL10

– Disa Cooling Drum

– Disa Batch type Shot Blasts

– Hanger Shot Blast

– 14 Grinding Machines

– Shrink Machine